نیازمندی های ملکیاران

هلدینگ ملکیاران درخواست فایل های زیر را از شما دارد در صورت داشتن هر یک از فایل های زیر لطفا کد فایل مورد نظر را درج کنید 

فرم تقاضا

مقایسه املاک

مقایسه